Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 8 af 77
Den første opgave lyder på "Mal et billede, hvor én farve ikke er grøn". Mai-Britt kommenterer mit billede med: "Jamen, du kan jo godt tegne", en noget forbeholden ros. Hun synes der er for lidt skygge bag krukkerne, så det tilføjer hun.