Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 9 af 77
Et af Mai-Britts eksempler på "vådt i vådt": For at male skyggen på en rund træstamme maler man først en mørk stribe og fylder så efter med vand - keine Hexerei, nur Behändigkeit!


Denne teknik forsøger jeg senere at praktisere på en vandreferie på Møn.