Λ 
 < 
 > 
6
af
27
Møn
© Finn J
Lejrpladsen har to sheltre og lokum, men det vigtigste mangler: Drikkevand. Det er ikke som i Skåne, hvor alle lejrpladser har en brønd eller en vandhane.Møn
© Finn J

Selvom jeg har kogt müsligrød delvis med havvand, mangler jeg alligevel vand til akvarellen og frokosten. Jeg skaffer det ved at opfange tag­dryppet fra shelteret. Jeg bruger et LifeStraw vand­rensnings­filter og koger vandet til te, så infektions­risikoen er beskeden.