Λ 
 < 
 > 
7
af
27
Møn
© Finn J
Ved min afgang fra lejrpladsen blæser der en frisk vind.