Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 49 af 118
I Fjællebroen henter vi vand på havnen og indretter vi os i et af de arkitekt­tegnede sheltre, som vi har reser­veret i forvejen.