Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 50 af 118

Shelterpladsen tirsdag morgen den 19. april.
Sheltrene udmærker sig ved et utal af kig­huller og venti­lations­åbninger, men har også en del upraktiske detaljer, der vidner om manglende afprøv­ning, inden de blev sat i produktion.