Λ 
 < 
 > 
11
af
99
Sejlerminder
© FJ 1961
Min far sætter sejl i Strandhuse en solrig søndag morgen. I baggrunden John Madsens bådebyggeri. Min far havde som dreng sejlet med sin far på Svendborg Sund, og han havde selv sejlbåd i en halv snes år fra 1932, så han har en betydelig sejlerfaring at give videre.