Λ 
 < 
 > 
2
af
99
Sejlerminder
© M. Thomsen 1955
Motorbåden ved Fiskophuse.
Båden har to tanke, én til benzin og én til petroleum, som er billigere. Når motoren er varm, skifter man til petroleum - man skal så huske at skifte tilbage inden motoren bliver standset.
Hvor megen glæde jeg havde af disse ture, fremgår af, at lige siden dengang har lugten af petro­leum fremkaldt behagelige associa­tioner hos mig.
Sejlerminder
© M. Thomsen 1955
Jeg nyder strandlivet i Fiskophuse sammen med min lille kusine Annemette.
Nogle år senere cykler jeg jævnligt herud for at gå i vandet sammen med en skolekammerat. Engang oplever vi at blive overskyllet af bølgerne fra ærøfærgen, mens vi sidder i vandet med ryggen mod kampestenene her.