Λ 
 < 
 > 
27
af
99
Sejlerminder
Sejlsæsonen 1961 slutter på en kedelig måde. På en tur sammen med min klassekammerat Torben kommer vi på et kryds ud i noget svær strømsø* mellem Tanke­fuld og Iholm, båden bord­fyldes af en sø, der slår ind fra styr­bords side, og den synker langsomt på 12,4 meter vand og udad­gående strøm. Vi svømmer mod land, men bliver dog hentet på halv­vejen af nogle folk i en robåd. Lodsen i Tankefuld står ud med sin lodsbåd og haler Puk op ved maste­toppen, inden den for­svinder helt.
Alt ender jo lykkeligt, af skader er der kun at rorpinden og nogle bund­brædder er drevet væk. Desuden bliver mit kamera vand­skadet, men det lader sig reparere, og den film der sidder i, får jeg med noget besvær fremkaldt.
Puk er forsynet med flydetanke, men de er åbenbart lidt for små, så næste år bliver de erstattet af en større mængde flamingo­skum. Desuden bliver cock­pittet gjort smallere.
Men hvad Torben angår, så får han af sine forældre forbud mod at sejle med mig i fremtiden, hvad man strengt taget ikke kan fortænke dem i. Torbens far er ansat på Lauritzens søfarts­skole og har et vågent øje for sikkerhed til søs.
*) Strømsø opstår, når bølgerne ude fra det åbne vand møder en kraftig mod­gående tide­vands­strøm, som det jævnligt sker i den vest­lige og øst­lige del af Svend­borg Sund og ud for Rud­købing.
Sejlerminder
Søkort nr. 171, 1964