Λ 
 < 
 > 
5
af
99
Sejlerminder
© FJ 1961
To dage efter min 15-års fødselsdag i foråret 1961 går mit ønske om en båd i opfyldelse, og jeg bliver ejer af en lille sejlbåd. Puk er en kølbåd i jollestørrelse, 4,9 meter lang, stikker 85 cm og har en blykøl på cirka 215 kg. Målebrev fra 2005.
Jeg får senere fortalt, at Puk blev bygget i Rudkøbing i 1927 af en både­bygger, der gav den til sin søn i konfirma­tionsgave. I en periode skal den have været ejet af én af skibs­reder A. E. Sørensens døtre. Ingen af oplys­ningerne har jeg fået veri­ficeret.
Sejlerminder
900 kr lyder jo meget billigt, men priser og lønninger var jo anderledes dengang. Dog vil en ny båd være meget dyrere: En nybygget juniorbåd koster på dette tidspunkt uopnåelige 7000 kr. Alt tilbehør vil sige sejl, mast, bom, spilerstage og bådshage. Solsejlet er et bomtelt i bomuld, som stadig er i brug.
H. Nielsen sælger sin båd, fordi han skal til København og studere. Det skal jeg også 4 år senere, men beholder alligevel båden i Svendborg helt frem til 1986, hvor jeg får den til Holbæk.