Λ 
 < 
 > 
6
af
99
Sejlerminder
© Ejner P. Grimstrup
Fra omkring 1937 og nogle år frem var Puk ejet af Ejner P. Grimstrup, Vestergade 49, Svendborg. Det er en oplysning, som hans søn Peter Grimstrup har givet mig i 2019. Billedet fra dengang er antagelig taget ved røgeriet i Blåby på Thurø, med Kidholm og Thurø Bund i baggrunden.