Λ 
 < 
 > 
9
af
99
Sejlerminder
© FJ 1961
Puk får plads ved Mikkelsens bådeværft i Strandhuse, samme sted hvor mine forældre havde båd i 1930'erne. Puk ses her midt i billedet med Sct. Jørgens kirke, fyr og badeanstalt i baggrunden.
Mikkelsen var gammel bekendt af min far, og jeg var med på et besøg på værftet i 1960, hvor vi fik forevist sønnen Bernts splinternye juniorbåd, som hans far havde bygget. Jeg var dengang fuldstændig vissengrøn af misundelse, men nu har jeg da også fået min egen båd. Billedet er taget fra John Madsens bro, hvor jeg får plads til Puk året efter.