Λ 
 < 
 > 
93
af
99
Sejlerminder
© FJ 17/9-1967
Sejlerminder
© FJ 17/9-1967
Røde Mølle i Bregningeskoven.
Juniorbåd J 99, Jo, ud for Troense. Den var dengang ejet af Kim Hegn Hansen og blev senere udstillet på Danmarks Museum for Lystsejlads.