Λ 
 < 
 > 
92
af
98
Sejlerminder
© FJ 17/9-1967
Sejlerminder
© FJ 17/9-1967
Røde Mølle i Bregningeskoven.
Juniorbåd J 99 ud for Troense. Den er nu udstillet på Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot.