Λ 
 < 
 > 
51
af
103
Sejlerminder
© FJ 17/7-1970
Hvor smiler fager den danske kyst / og breder favnen, når solklar bølge / og sommerskyer og skib med lyst / står sundet ind i hinandens følge // hvor lyst! Hvor stort! Johannes V. Jensen, 1925