Λ 
 < 
 > 
52
af
103
Torsdag den 23. juli 1970 tager jeg alene ud på en 8-dages ferietur i Puk. Udrustnings­listen fra dengang er bevaret, og det er rent ud utroligt så meget jeg har med: Picnic­kuffert, kosangas, tykke bøger, you name it.
Forklaring til listen: Specia­rulle = køkken­rulle i special­bredde = toilet­papir. Gummi­handsker = jeg led også dengang af håndeksém. DN3&4 = To bind af Danmarks Natur. Bethe = Hans A. Bethe: Inter­mediate Quantum Mechanics. Navigation = pejle­kompas, vinkel­transportør og lineal. Foto = Miranda Sensomat spejl­refleks­kamera, 50 og 135 mm objektiver, mellemringe, fotostativ, Ilford Pan F film. Rostrup = Rostrups Flora.
Det er underligt, at jeg ikke anskaffer mig en større båd. Forklaringen er nok den, at jeg fire år senere begynder at dyrke fjeld­vandring og der lærer at pakke til tre uger i én rygsæk, noget jeg også benytter mig af i båden. Desuden bruger jeg alle mine penge på rejser til Grønland, selvom jeg stadig sejler i Puk.
Sejlerminder
© FJ 1970