Λ 
 < 
 > 
2
af
89
Sejlerminder 1973
Geodatastyrelsen DTK/Skærmkort november 2014
Søndag den 17. juni tager jeg ud på en uges sejlferie alene. For første gang går turen over Lillebælt, og fjerneste punkt bliver Sønderborg. På kortet er med numre vist ankerpladser, 0 angiver start og slut i Strandhuse. Jeg har to overnatninger ved 3.