Λ 
 < 
 > 
16
af
85
© FJ
Mandag den 20. juli starter lidt i det grå, men med solstrejf og et smukt lys over Gjende. Det høje fjeld i midten er Besshø, 2258 meter.