Λ 
 < 
 > 
17
af
85
© ISJ
Hen ad middagstid har vi nusset os sammen til at tage på dagens tur: Op ad stien mod Olavsbu og rundt om Tungepiggan til den øvre lejr.