Λ 
 < 
 > 
82
af
85
Ved Gjendebu telter vi på et fladt stykke med birkeskov, Vesleåns delta.
Næste dag, lørdag den 25. juli 1987, går jeg en morgentur ad stien mod Svartdalen. I koldt og byget vejr (ca. 4º) går vi senere en tur op langs Storån, der har nogle imponerende strømhvirvler og meget klart, turkis vand.
© FJ
© FJ