Λ 
 < 
 > 
24
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Jotunheim 76
© FJ
Både Finn og jeg har ekstravagant meget fotoudstyr med. Han har for nylig skiftet sit Topcon kamera ud med et Nikon F2. På denne tur fotograferer han farvedias, jeg sort/hvid Ilford FP4 med min Nikkormat FTN.
Når det gælder sort/hvid fjeld­foto­grafering står jeg i stor gæld til natur­foto­grafen Svante Lund­gren, som jeg kender fra hans bog Padje­lanta og andre lapp­ländska öde­marker, 1964.