Λ 
 < 
 > 
38
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Det er blevet sent, klokken nærmer sig 22 (normaltid), men solen skinner stadig. Her er en betagende udsigt over Jotunheimens fjelde, der står sløragtigt lette i aftenlyset.