Λ 
 < 
 > 
53
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Vi er nået til en skillevej med Besseggen til venstre, Memurudalen til højre. Vi beslutter os for den sidste. (Glitterheim kommer vi fra).