Λ 
 < 
 > 
55
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Vi "steingår" Hestbekken, og Muru krydser vi på en bro.
Denne nedstigning mod Gjende er kolossalt anstrengende for benene, meget mere end at gå opad. En af mine værste nedture, kun overgået af Ben Nevis i 2008.
Jotunheim 76
© FJ