Λ 
 < 
 > 
6
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Varevognen arvede jeg, da min far pludseligt døde for 4 år siden. Jeg har indrettet den med isolering, sovebriks, gardiner og skilderier på væggene.