Λ 
 < 
 > 
65
af
98
Vi pakker stormkøkkenet ud og spiser frokost og drikker te ved en lille bæk. Snedækket er tiltaget med højden, men stadig er vejret lige sommerligt.
Jotunheim 76
© FJ