Λ 
 < 
 > 
81
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Memurubu er start- eller slutsted for den populære vandring over Besseggen. Vi er dog ikke så ambitiøse, men vælger at gå langs Gjende, hvor der faktisk er en sti, selvom terrænet ikke ser sådan ud.
Mit kendskab til vandremulighederne i Norge er ganske beskeden, så måske har jeg i virkeligheden endnu ikke hørt om Besseggen.