Λ 
 < 
 > 
91
af
98
Jotunheim 76
© FJ
Jotunheim 76
© FJ
"Gud nej, hvad laver I her?"   "Jamen, hvad laver I her?"   Det viser sig at være medlemmer af Qatanngut, som Inge og jeg var i Grønland med for et par måneder siden.