Λ 
 < 
 > 
42
af
102
Mandag den 20. august
Vejret idag er som ventet med regn og blæst. Jeg ifører mig plastik­poser om benene, tager øjen­skærmen fra BR-legetøj på og giver mig i vej. Land­skabet er for­bløf­fende barskt, vildt og sneklædt - det står godt til det gustne vejr. Tilsvarende over­ens­stemmelse mellem vejr og landskab (med modsat fortegn) oplevede jeg også sidste år i ørkenen på Anholt under en hede­bølges flam­mende trope­sol.