Skandinavien Glæde over vidderne

Glæde over vidderne

Beretningen om en stroppetur med tid til eftertanke

I august 1990 tog jeg på en uges vandreferie på Hardangervidda i Sydnorge, alene og med overnatning i telt. Turen bar præg af at jeg ufor­varende var kommet til at planlægge en meget lang tur, på et tids­punkt hvor jeg var i dårlig form - jeg havde ikke været på længere vandreture i 6 år (noget med børn). Ikke desto mindre blev turen en meget stor natur­oplevelse.
Jeg gjorde notater undervejs, og et halvt år senere skrev jeg en artikel om turen og de tanker jeg gjorde mig undervejs. Den blev trykt i NFA's medlems­blad Rygsækken, nr. 3, 1991. Artiklen var ikke illu­streret, hvorimod denne net-version er rigt illu­streret med de lys­billeder jeg tog under­vejs.
Teksten er forøget med enkelte dagbogs­notater og ellers kun let redi­geret. Her kan læses den oprindelige tekst uden distra­herende billeder (digi­taliseret med gratis-programmet free-ocr.com).
Fotografierne blev taget på Kodachrome 64 med et 55mm Micro-Nikkor objektiv.
NFA er en forkortelse for Natur- og fjeld­vandrer­afdelingen i Dansk Vandrelaug, nu Vandre­foreningen Natur og Fjeld.
I 2003 skrev jeg en tilsvarende artikel, Rejsebrev fra Grønland, hvor teksten er endnu mere 'autentisk', nemlig skrevet undervejs på en vandre­ferie.
Links og tastaturgenveje i billedbogen:  Indeks  Λ     Forrige serie  <<     Næste serie  >>     Forrige side  <     Næste side  >   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93 94 95 95 96 97 98 98 99 99 100 101 102
Links og tastaturgenveje i billedbogen:  Indeks  Λ     Forrige serie  <<     Næste serie  >>     Forrige side  <     Næste side  >