Λ 
 < 
 > 
66
af
102
Netop som jeg tror mig ved Torehytta, skal jeg en omvej og krydse en kløft ad en naturlig bro af nedfaldne blokke (hvornår kommer den næste dumpende?).
Jeg kan provi­antere på denne selv­betjenings­hytte, men nøjes med at sidde på hytte­trappen i den lune efter­middags­sol og pas­siare med et par nord­mænd jeg første gang traf ved Besså. "Har du set - han har en hel boks knekkebrød", siger en af dem. Ja, jeg er jo anderledes udrustet end hytte-til-hyttefolket.
Sidste hindring før Torehytta