Λ 
 < 
 > 
69
af
102
Endnu har jeg lidt saft i såle­læderet, så jeg aksler igen min ryg­sæk og skal nu opleve dagens aller­skøn­neste stræk.
Efter at være steget op på et plateau med nogle for­bløf­fende sne­masser, kommer jeg til en for­revet højde­ryg med en helt under­dejlig udsigt. Jeg sidder på en grøn plet i aften­solen ved en bæk, der løber ned over en skrå­ning og fortsætter nogle hundrede meter længere nede som et blink­ende hånd, der bugter sig gennem en grøn eng med græs­sende får, inden den løber ud i Kinso­elven, der glitrende udvider sig til en stor fjeld­kranset sø, Veivatn. Her er intet mindre end vid­under­ligt - eksor­bitant pitto­resk kunne jeg fristes til at sige. Her kunne det være skønt at til­bringe en hel sommer­ferie med fami­lien, hvis ikke stedet var så håb­løst util­gænge­ligt med små børn.
Efter aftensmaden giver jeg den endnu et bette nøk og telter i skum­ringen på et lige så codylt sted efter en dags­march på 24 km.