Λ 
 < 
 > 
88
af
102
Vi kommer ned i birkeskov, der snart bliver til gammel fyrre­skov - her er egentlig ganske smukt og stem­nings­fuldt.
Vi telter på en eng lige ved elven. Gennem tågen kan vi skimte strøm­hvirvlerne under fald nr. 2, Nykkjes­øy­fossen, og høre drønet derfra. Ude i elven står en klippe smukt deko­reret med blom­strende bjergfrue - det er meget lækkert, og humøret er igen for opad­gående.