Λ 
 < 
 > 
41
af
56
© ISJ 1990
Der afholdtes hvert år i november en julebazar med salg af husflidsarbejder, hvor indtægten blev brugt til indkøb til børnehaven. Her ses Idas bidrag i 1990.
Der var forældremøder en gang om måneden, hvor mødrene sad og nørklede med deres arbejder.