Λ 
 < 
 > 
10
af
29
© Finn J
Bliver terrænet tilpas spændende, kan Maja godt finde ud af at gå selv. Hun oplever her samme hastige motoriske udvikling som Signe gjorde, da hun var på fjeldet første gang. Selvom Maja er et år ældre nu, er hun dog ikke meget større end Signe var som 2-årig.
Der er flere billeder fra denne ferie i albummet Fjeldtræf i Finse.
© Finn J