Λ 
 < 
 > 
11
af
29
Fjeldvandring i Huldreheimen
© FJ
I juli 1996 tager vi to familier sammen på en vandreferie med teltovernatning i Gausdal Vestfjell (nu Huldreheimen) i Sydnorge. Børnene er i overtal: Vi er 4 voksne og 5 børn. Vi kender hinanden fra Ugerløse, hvor børnene går til folkedans sammen.