Λ 
 < 
 > 
2
af
29
Fjeldtræf i Jotunheimen
© FJ
I juli 1987 har vi Signe med på en uges teltferie i Jotunheimen i Norge - hun er lige fyldt to år. Ferien er formet som et 'fjeldtræf' for vandreforeningen NFA - en standlejr, hvor man bare kan møde op, overnatte der i kortere eller længere tid, og gå ture ud derfra.