Tema Børn under åben himmel
Dette er en undertekst

Børn under åben himmel

Billedbøger om børns liv i det fri

Tilegnet Signe og Maja

Introduktion
Som dreng tilbragte jeg mange lykkelige stunder udendørs på alle årstider - i mine forældres have, på udflugter og i ferier. Traditionen med udeliv blev styrket, da jeg selv fik børn: Min kone og jeg dyrkede et aktivt fri­lufts­liv med vores børn alle­rede fra de var helt små.
Jeg ønsker med disse beretninger at genoplive alle disse gode oplevelser, og vil også gerne delagtig­gøre andre i de store glæder, som et liv under åben himmel giver for både børn og voksne.
Indhold
Hovedpersonerne i disse album er mine to piger, Signe født i juni 1985 og Maja født i juli 1988, men der er også mange billeder og erindringer fra min egen barndom (jeg er født i 1946) og med andre børn, foruden at Signe har skrevet om sit udeliv som barn. Oplevelserne er derfor beskrevet både med barnets og den voksnes indfaldsvinkel. Stoffet er inddelt i kapitler med fokus på for­skellige emner - lige fra legen i sand­kassen og til vild­marks­vandring.
Udarbejdet 2010-2013, på hjemmesiden 12. marts 2014.
Et skønsomt udvalg af fotografier fra tiden med små børn, valgt især med henblik på udstyr og påklæd­ning på tur. Børns liv i haven og på legepladsen.
Udeliv i lokalområdet sammen med far og mor eller kamme­rater. Billeder fra Signes tid i Lind­holm Skov­børne­have.
Weekender og ferier med børn i det danske og syd­svenske lavland, med overnatning i telt, shelter og bivuak. En artikel jeg skrev til NFAs medlems­blad Ryg­sækken, inspi­reret af en cykel­ferie med telt­over­natning ene voksen med to små børn.
Sommerlejre med naturoplevelse og hyggeligt samvær med børn og voksne. Vandreferier med overnatning i telt i de nordlige fjelde.
Skiferier i Norge med hytte- og hotelover­natning. Sejlads i sejlbåd, optimist­jolle og kajak m.m.
Links til andre album, som også omhandler emnet Børn under åben himmel: