Λ 
 < 
 > 
12
af
49
© Finn J
© Finn J

Lejrliv på Nekselø. Her steges snobrød over bål, men anden madlavning foregår på ulands­komfur: En olie­tønde med en stor gryde foroven og indfyring med træ forneden. Faktisk meget vel­fungerende og brændsels­besparende.