Λ 
 < 
 > 
11
af
49

Spejderlejr på Nekselø

© Finn J
I august 1990 er vi på spejderlejr på Nekselø med Det Danske Spejderkorps. Ida er spejderleder, mens Signe, Maja og jeg er med som gæster. Signe er med sine 5 år endnu for lille til at være spejder - hun er dog så friluftsvant, at hun godt kan deltage i mange af aktiviteterne.