Λ 
 < 
 > 
3
af
49
© Finn J

Jazzfestival på Orø

© Finn J
Selvom forholdene har ændret sig meget siden besættelsestiden, er sommerlejre ikke gået af mode. En lejr med et noget andet tema end radio er jazz­festi­valen på Orø i juni 1989. Carls­berg leverer musikken på færgen fra Holbæk.