Λ 
 < 
 > 
33
af
67
© Finn J 1990
Signe får en rigtig cykel til sin 5-års fødselsdag den 1. juni 1990.
© Finn J 1990
Et stykke tid kører hun med støttehjul, men det afholder hende ikke fra at foreslå, at vi tager på cykelferie sammen! Som sagt så gjort, ferien er beskrevet i artiklen "Lidt om det at have børn med på tur".