Λ 
 < 
 > 
34
af
67
© Finn J 1992
Maja begynder at cykle på to hjul tidligere end Signe, men da hun ikke er så stor, er cyklen det heller ikke. Her er de på cykeltur med mormor, da Maja er 4 år gammel.