Λ 
 < 
 > 
55
af
67

© Finn J 1959
Jeg havde et modelskib, som jeg sejlede med i Rottefælden, og som jeg havde med på turene i min farbrors motorbåd. Skibet havde min far bygget som stor dreng, men sejlene var nye, dem havde min mor syet.
© Finn J 1986
Senere byggede jeg selv en motorbåd af finér med elektromotor - et byggesæt vistnok fra Familie Journalen.
Engang havde min far lånt en fabriksfremstillet, fjernstyret modelbåd, som vi sejlede med i Rotte­fælden. Den må have været meget gammel, for radio­senderen var en gnist­sender (ulovlig), og mod­tageren en kohære, som blev ledende ved udsættelse for et høj­frekvens­signal - udstyr kendt fra radioens tidligste barndom. Når man trykkede på en knap, skiftede båden mellem at sejle til højre, til venstre, ligeud og stoppe.