Λ 
 < 
 > 
2
af
89
© ? 1955
© Finn J 1995
Motorbåden havde sin faste plads i Lundekanalen i Svendborg. (Stedet er her fotograferet med andre både mange år senere).
Onkel Poul var strandjæger og havde en skydepram som slæbejolle, og jeg fik lov til at ro småture i skyde­prammen, når vi var på tur i det syd­fynske øhav.