Λ 
 < 
 > 
28
af
89
© Finn J 1993
I sommeren 1993, hvor Maja bliver 5 år, er hun på en flerdagestur med mig i Puk. Vi mødes på Ejby havn med Ida og Signe, der har is med til os.