Λ 
 < 
 > 
4
af
89
© Finn J 1961
I foråret 1961 går mit ønske i opfyldelse og jeg bliver ejer af en lille sejlbåd - en kølbåd i jollestørrelse. Den er gammel, fra 1927 forlyder det, så den kræver en del istandsættelse. Jeg går i mesterlære hos min far, både med vedligeholdelse og med sejlads.