Λ 
 < 
 > 
61
af
89
© Finn J 1994
Der bliver alligevel en præmie til Signe.
Signes karriere som optimistsejler i sejlklubben varer kun et par år. Hun mangler konkurrenceånd, og synes det er sjovere at smide vandmænd i hovedet på de andre end at konkurrere. Ihvertfald er hun mere tiltalt af holdsport og begynder at spille håndbold.
© Finn J 1994