Λ 
 < 
 > 
62
af
89
© Finn J 1995
I sommeren 1995 finder vi en gammel optimistjolle frem, som vi engang havde købt som slæbejolle til Puk, men som viste sig uegnet - den trak sig ned. Nu kan Signe og Maja more sig med den. Kajakken er de endnu ikke begyndt at bruge.