Λ 
 < 
 > 
51
af
66
© Finn J 2000
© Finn J 2000
Vi bor på Hovda Fjellhotell mellem Fagernes og Gol, her på Google Maps.
Nu er det for sent at anbefale stedet, det blev solgt på tvangsauktion i 2010.